Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Sandd B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Sandd B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar (financiële) diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Sandd B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Sandd B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen portotarieven, kostenberekeningen of overige tarieven. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Sandd B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Sandd B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Sandd B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Sandd B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Sandd B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.